12371012151841320212224302845462748

Menu

Archief

Doorzoek de website
  

 Publicaties > Verlangen naar onsterfelijkheid
Inhoudsopgave Verlangen naar onsterfelijkheid

De inhoud van het boek in vogelvlucht.

Inhoudsopgave

Voorwoord  

Inleiding.   Thema's rond onsterfelijkheid     
I.  Drie kaders          
II.  Onsterfelijkheid en religie        
III. Universaliteit van het geloof in onsterfelijkheid 
IV.  Een achterhaald idee?  

Hoofdstuk 1 Drie kaders 
I.   De dood 
II.  Plaats van de mens in het universum en zin van het bestaan
III.  Moraal
Kortom

Hoofdstuk 2  Persoonlijk voortbestaan in een hiernamaals
I.  Een voorbeeld: Homerus en Plato
II. Wat is er onsterfelijk?
III. Theocentrische en antropocentrische hemelbeelden
IV.  De psychologie van het hiernamaals
V.  Nog eenmaal: waarom gelooft men in persoonlijke onsterfelijkheid?

Hoofdstuk 3  Reďncarnatie
I.  Wedergeboorte met of zonder ethiek
II.  Karma
III.  Identiteit in hindoeďsme en boeddhisme
IV. Lineaire en cyclische tijd: oost en west (theosofie, antroposofie) en het gevolg voor de zin van het bestaan
V.  Karma, wedergeboorte en gerechtigheid
VI.  Hedendaags geloof in reďncarnatie

Hoofdstuk 4   Onsterfelijkheid voorbij tijd en dood
I.   Plotinus
II. Katha Upanisjade
III.  Spinoza
IV.  Onsterfelijkheid voorbij het zelf

Hoofdstuk 5  De dood als einde
I. Epikuros
II.  Michel de Montaigne
III. David Hume
IV.  De aard van de realiteit
V.  De boodschap: je leeft maar één keer…

Hoofdstuk 6  Onsterfelijkheid via de ander
I.  Onsterfelijkheid via de ander
II.  Onsterfelijkheid via het lichaam: biologische onsterfelijkheid
III.  Sociale onsterfelijkheid en de onsterfelijke liefde
IV.  Identiteit en zelf
V.  De onsterfelijke meem en de meem van onsterfelijkheid

Hoofdstuk 7  Eeuwig leven op aarde
I.  De dood als ziekte
II.  Cryonics
III.  Eeuwig leven en de zin van het bestaan

Hoofdstuk 8  Conclusies
I.  Het verinnerlijkte perspectief en de blik van de buitenstaander
II.  Onsterfelijkheid geschematiseerd
III.  Een nuancering

Epiloog

Literatuur

 


  
Aanmelden | Site map | 31  actieve bezoekers  
Copyright 2002 © Carolien van Bergen & Kreatuur - All rights reserved
Top